Apartman Site yönetim bilgi tabelası

Apartman veya site yönetim tabelası, apartman veya sitenin adını, yöneticisinin adını ve telefon numarasını içeren bir tabela olabilir.
Bu tabela genellikle apartman veya sitenin girişinde yer alır

Apartman ve site yönetim planı ise apartman veya sitenin yönetim tarzını belirleyen,
yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri tespit eden, yönetimle ilgili
bütün konuları barındıran ve tüm kat maliklerini ilgilendiren bir sözleşmedir

Apartman veya site yönetim tabelası, apartman veya sitenin adını, yöneticisinin adını ve telefon numarasını içeren bir tabela olabilir.
Bu tabela genellikle apartman veya sitenin girişinde yer alır

Apartman ve site yönetim planı ise apartman veya sitenin yönetim tarzını belirleyen,
yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri tespit eden, yönetimle ilgili
bütün konuları barındıran ve tüm kat maliklerini ilgilendiren bir sözleşmedir