Baskes Etiket

Baskes, Meta,l Damla, Etiket, Üretimimiz

Bas kes etiket, özel logo ve işlerde seri üretim ya da tek bir logoda, araç logosu cam yazısı ya da

bir buton etiketi de olarak etikete yapılan tasarımın basılması ve baskının dışına çıkmadan

kenar noktalarından tıraşlamasına denir

Category:

Baskes, Meta,l Damla, Etiket, Üretimimiz