Doğal Bez Çanta Baskı

Doğal bez çanta baskısı yapmak için birkaç farklı baskı tekniği kullanılabilir. Bunlar arasında transfer baskı, dijital baskı ve süblimasyon baskısı gibi pek çok isimle anılan baskı teknikleri yer alır

Transfer baskı yöntemi için öncelikle belirlenen tasarım transfer kâğıdı üzerine çıktı alınır. Daha sonra önceden hazırlanmış ve 180 derecede ısıtılmış olan transfer baskı makinesine bez çanta yerleştirilir.
Transfer kâğıdı çantanın üzerine yerleştirilir ve bez çanta ile tasarım 10-15 saniye kadar baskı makinesinde bekletilir. Ardından transfer kâğıdı hızlıca çantanın üzerinden çıkarılır

Dijital baskı yöntemi için ise dijital ortamda isteğe göre bir tasarım oluşturulur ve bu tasarım doğrudan bez çantaya basılır

Süblimasyon baskısı yöntemi ise özel mürekkeplerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu yöntemde tasarım önce özel bir kağıda basılır ve daha sonra bu kağıt ısıtılır.
Isıtma işlemi sırasında mürekkep gaz haline geçer ve bez çantaya aktarılır

Doğal bez çanta baskısı yapmak için birkaç farklı baskı tekniği kullanılabilir. Bunlar arasında transfer baskı, dijital baskı ve süblimasyon baskısı gibi pek çok isimle anılan baskı teknikleri yer alır

Transfer baskı yöntemi için öncelikle belirlenen tasarım transfer kâğıdı üzerine çıktı alınır. Daha sonra önceden hazırlanmış ve 180 derecede ısıtılmış olan transfer baskı makinesine bez çanta yerleştirilir.
Transfer kâğıdı çantanın üzerine yerleştirilir ve bez çanta ile tasarım 10-15 saniye kadar baskı makinesinde bekletilir. Ardından transfer kâğıdı hızlıca çantanın üzerinden çıkarılır

Dijital baskı yöntemi için ise dijital ortamda isteğe göre bir tasarım oluşturulur ve bu tasarım doğrudan bez çantaya basılır

Süblimasyon baskısı yöntemi ise özel mürekkeplerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu yöntemde tasarım önce özel bir kağıda basılır ve daha sonra bu kağıt ısıtılır.
Isıtma işlemi sırasında mürekkep gaz haline geçer ve bez çantaya aktarılır