Harita Baskı

Harita baskı, yeryüzünün veya bir parçasının kuşbakışı
görünümünün belirli bir orana göre küçültülerek, harita
bilgisinin özel işaretler ile bir düzlem üzerinde gösterilmesidir1.
Harita baskısı, basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları,
atlas, küre ile benzeri harita
ve harita bilgisi içeren her türlü yayının üretimini kapsar

Category:

Harita baskı, yeryüzünün veya bir parçasının kuşbakışı
görünümünün belirli bir orana göre küçültülerek, harita
bilgisinin özel işaretler ile bir düzlem üzerinde gösterilmesidir1.
Harita baskısı, basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları,
atlas, küre ile benzeri harita
ve harita bilgisi içeren her türlü yayının üretimini kapsar