Transferli Eitketler

Folyo kesim, bir baskı makinesinde basılan bir tasarımın, sadece folyoyu taşıyıcıya
kadar olan kısmının ürün kalacak şekilde yarım kesim yapılması ve çevresindeki fazlalıkların
(dekupe) ayırma işlemidir . Bu işlem genellikle dijital baskı makinelerinde yapılmaktadır.

Folyo kesim, bir baskı makinesinde basılan bir tasarımın, sadece folyoyu taşıyıcıya
kadar olan kısmının ürün kalacak şekilde yarım kesim yapılması ve çevresindeki fazlalıkların
(dekupe) ayırma işlemidir . Bu işlem genellikle dijital baskı makinelerinde yapılmaktadır.