Ürün İkaz Bilgilendirme etiketleri

Patlayıcı malzeme etiket uyarı sarı etiketleri, tehlikeli ve patlayıcı madde içeren ambalajların üzerine konulan uyarı etiketleridir. Bu etiketler, patlayıcı maddelerin güvenli taşıma ve depolama prosedürlerine uygun olarak işaretlenmesini sağlar. Ayrıca, patlayıcı madde içeren kutuların veya ambalajların dikkatlice taşınması ve işlenmesi gerektiğini vurgular.

Patlayıcı malzeme etiket uyarı sarı etiketleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

 1. Sarı Renk: Patlayıcı malzeme etiketleri genellikle sarı renkte olur. Bu parlak ve dikkat çekici renk, tehlikeli maddenin fark edilmesini kolaylaştırır.
 2. Patlayıcı İkonu: Etiket üzerinde, patlayıcı maddenin sembolik bir şekilde temsil edildiği bir patlayıcı ikonu bulunabilir.
 3. Tehlike İfadeleri: Etiket üzerinde patlayıcı maddenin tehlike seviyesini ve potansiyel riskleri ifade eden uyarı ifadeleri ve semboller yer alır. Örneğin, “Patlayıcı Madde” veya “Yanıcı” gibi ifadeler kullanılabilir.
 4. UN Numarası: Birleşmiş Milletler (UN) tarafından verilen patlayıcı maddelerin tanımlayıcı numarası, etiket üzerinde belirtilebilir.
 5. Tehlikeli Madde Sınıfı ve Grubu: Patlayıcı malzemenin tehlikeli madde sınıfı ve grubu, etiket üzerinde açıkça belirtilir.
 6. Taşıma ve Depolama Talimatları: Etiket, patlayıcı madde ambalajının nasıl taşınacağı, depolanacağı ve işleneceği hakkında talimatlar içerebilir.

Patlayıcı malzeme etiket uyarı sarı etiketleri, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve işlenmesini sağlamak için yasal düzenlemelere uygun olarak kullanılır. Bu etiketler, taşıma ve depolama işlemlerinin düzenlenmesine ve tehlikeli maddelerin tehlikelerine dikkat çekmeye yardımcı olur. Ayrıca, patlayıcı madde içeren ambalajları kolayca tanımlamak ve tehlikeye karşı önlem almak için önemli bir görsel işaretlemeyi temsil eder.

Category:

Patlayıcı malzeme etiket uyarı sarı etiketleri, tehlikeli ve patlayıcı madde içeren ambalajların üzerine konulan uyarı etiketleridir. Bu etiketler, patlayıcı maddelerin güvenli taşıma ve depolama prosedürlerine uygun olarak işaretlenmesini sağlar. Ayrıca, patlayıcı madde içeren kutuların veya ambalajların dikkatlice taşınması ve işlenmesi gerektiğini vurgular.

Patlayıcı malzeme etiket uyarı sarı etiketleri genellikle aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

 1. Sarı Renk: Patlayıcı malzeme etiketleri genellikle sarı renkte olur. Bu parlak ve dikkat çekici renk, tehlikeli maddenin fark edilmesini kolaylaştırır.
 2. Patlayıcı İkonu: Etiket üzerinde, patlayıcı maddenin sembolik bir şekilde temsil edildiği bir patlayıcı ikonu bulunabilir.
 3. Tehlike İfadeleri: Etiket üzerinde patlayıcı maddenin tehlike seviyesini ve potansiyel riskleri ifade eden uyarı ifadeleri ve semboller yer alır. Örneğin, “Patlayıcı Madde” veya “Yanıcı” gibi ifadeler kullanılabilir.
 4. UN Numarası: Birleşmiş Milletler (UN) tarafından verilen patlayıcı maddelerin tanımlayıcı numarası, etiket üzerinde belirtilebilir.
 5. Tehlikeli Madde Sınıfı ve Grubu: Patlayıcı malzemenin tehlikeli madde sınıfı ve grubu, etiket üzerinde açıkça belirtilir.
 6. Taşıma ve Depolama Talimatları: Etiket, patlayıcı madde ambalajının nasıl taşınacağı, depolanacağı ve işleneceği hakkında talimatlar içerebilir.

Patlayıcı malzeme etiket uyarı sarı etiketleri, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve işlenmesini sağlamak için yasal düzenlemelere uygun olarak kullanılır. Bu etiketler, taşıma ve depolama işlemlerinin düzenlenmesine ve tehlikeli maddelerin tehlikelerine dikkat çekmeye yardımcı olur. Ayrıca, patlayıcı madde içeren ambalajları kolayca tanımlamak ve tehlikeye karşı önlem almak için önemli bir görsel işaretlemeyi temsil eder.